Portaat

8.5.2017

Portaat ovat sarja askelmia, joita pitkin pääsee kerroksesta toiseen tai tasolta toiselle. Kivestä toteutettuja portaita ovat massiivikiviporras, kivilaattaporras ja reunakivi- eli maastoporras.

.

Toteutin ylä- ja alapihan väliseen rinteeseen Vehmaan punaisesta graniitista massiivikiviportaat.
Portaiden pintakäsittely on karkeahakkaus. Portaat ovat olleet käytössä melkein 15 vuotta.