Pienen piha-alueen toteutus

Vanhaa piha-aluetta haluttiin uudistaa ja luoda istutuksille selvät alueet. Pihalla ollut betonilaatoitus vaihdettiin uuteen ja kasveille rakennettiin istutusaltaat. Kaiken kaikkiaan kohteeseen toteutettiin neljä erilaista istutusallasta.

Aluksi pihasta purettiin pois vanha laatoitus ja samalla vaihdettiin maamassat uusien tulevien rakenteiden alta. Maamassojen vaihdolla saatiin uusille betonirakenteille liikkumaton alusta.

Neliönmallinen istutusallas toteutettiin betonimuurikivestä nurmialueen keskelle. Suorakaiteen mallinen istutusallas toteutettiin samasta muurikivestä laatoituksen ja aidan väliin.